Materialenonderzoek


Er kunnen zich situaties voordoen waarin het wenselijk is dat er bekend is of er asbest in materialen verwerkt is of niet.


Vaak betreft het alledaagse materialen als vloerbedekking, dakbeschot, wandbeplating, boeiboord e.d.

 

In die gevallen kunnen wij de analyse verzorgen die nodig is om het asbestgehalte te bepalen.

 

U kunt zelf het materiaal aanleveren. Ook kunnen wij voor u de monstername verzorgen.