Risicobeoordeling


Er kan zich een situatie voordoen waarin u een ernstig vermoeden hebt dat er een asbestverontreiniging heeft plaatsgevonden.

 

Een dergelijke situatie kan diverse oorzaken hebben, maar leidt vaak tot onzekerheid.

 

Om die onzekerheid weg te nemen, is het aan te bevelen om de situatie door een deskundige te laten beoordelen.

 

Ons bureau heeft ruime ervaring in het beoordelen van asbestrisico's.

 

Wij kunnen luchtmonsters nemen en materiaal- en stofanalyses uitvoeren.

 

Indien gewenst kunnen wij een erkend verontreinigingsonderzoek volgens de norm NEN 2991 verzorgen.

 

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten kunnen wij u adviseren in het vervolgtraject.